Đảo Kim Cương - Diamond Island - Nhà đất thuê
Liên hệ

Căn hộ thuê(46)

Chọn tòa nhà

Chọn số phòng ngủ

Chọn tầm giá

Chọn số phòng tắm

Chọn hướng

Căn Hộ Officetel 2PN Tháp Canary Đảo Kim Cương [DIR-CA2CZESX]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 87 m²
 • 24 Triệu / Tháng
Căn hộ 2 PN Tháp Bora Bora Đảo Kim Cương [DIR-B2BONSX]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 90 m²
 • 24 Triệu / Tháng
Căn hộ 2 PN Tháp Bahamas Đảo Kim Cương [DIR-BA2CZEEG]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 88 m²
 • 24 Triệu / Tháng
Căn hộ 2PN Tháp Bahamas Đảo Kim Cương [DIR-BA2CONZE]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 88 m²
 • 24 Triệu / Tháng
Căn hộ 2PN Tháp Bahamas Đảo Kim Cương [DIR-BA2AONON]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 91 m²
 • 24 Triệu / Tháng
Căn hộ 2PN Tháp Maldives Đảo Kim Cương [DIR-MA2AONZE]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 88 m²
 • 24 Triệu / Tháng
Căn hộ 2PN Tháp Canary Đảo Kim Cương [DIR-CA2EZEFO]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 65 m²
 • 24 Triệu / Tháng
Căn hộ 2PN Tháp Bora Bora Đảo Kim Cương [DIR-B2EONSV]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 96 m²
 • 25 Triệu / Tháng
Cho thuê 2PN Tháp T3 Brilliant [DIR-T3A2ONON]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 96 m²
 • 25 Triệu / Tháng
Căn hộ 2PN Tháp Maldives [DIR-MA2ATWTW]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 83 m²
 • 25 Triệu / Tháng
Căn hộ 2 PN Tháp Bahamas Đảo Kim Cương [DIR-BA2DTWTH]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 89 m²
 • 26 Triệu / Tháng
Căn hộ 2 PN Tháp Bora Bora Đảo Kim Cương [DIR-B2DONON]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 91 m²
 • 26 Triệu / Tháng
Căn hộ 2 PN Tháp Hawaii Đảo Kim Cương [DIR-H2CTWZE]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 86 m²
 • 26 Triệu / Tháng
Căn hộ 2PN Tháp Bahamas Đảo Kim Cương [DIR-BA3ATWFV]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 87 m²
 • 26 Triệu / Tháng
Căn hộ 2PN Tháp Bora Bora Đảo Kim Cương [DIR-B2ATWSV]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 87 m²
 • 26 Triệu / Tháng