Đảo Kim Cương - Diamond Island - Nhà đất bán
Liên hệ

Căn hộ bán(58)

Chọn tòa nhà

Chọn số phòng ngủ

Chọn tầm giá

Chọn số phòng tắm

Chọn hướng

Bán căn góc 2PN Tháp Bahamas Đảo Kim Cương [DIS-BA2BONNN]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 89 m²
 • 6.2 Tỷ
Căn hộ 2PN Tháp Bahamas Đảo Kim Cương [DIS-BA2AONSX]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 91 m²
 • 6.25 Tỷ
Căn hộ 2 PN Tháp Bahamas Đảo Kim Cương [DIS-BA2AONEG]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 91 m²
 • 6.3 Tỷ
Căn Hộ 2PN Tháp Hawaii Đảo Kim Cương [DIS-HA2AONSX]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 91 m²
 • 6.3 Tỷ
Căn hộ 2 PN Tháp Bora Bora Đảo Kim Cương [DIS-BO2DZETH]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 89 m²
 • 6.3 Tỷ
Bán căn hộ 2PN hoàn thiện, tháp Maldives [DIS-MA2AONFO]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 88.81 m²
 • 6.3 Tỷ
Căn Hộ 2PN Tháp Maldives Đảo Kim Cương [DIS-MA2BZESX]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 88 m²
 • 6.4 Tỷ
Bán căn hộ 2PN Tháp Maldives Đảo Kim Cương Quận 2 [DIS-MA2CZEFO]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 91 m²
 • 6.4 Tỷ
Căn hộ 2PN Tháp Maldives Đảo Kim Cương [DIS-MA2AZESX]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 89 m²
 • 6.5 Tỷ
Căn hộ 2PN Tháp Bora Đảo Kim Cương [DIS-BO2AZESX]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 88 m²
 • 6.5 Tỷ
Căn hộ 2PN Tháp Bahamas Đảo Kim Cương [DIS-BA2AZEFV]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 91 m²
 • 6.5 Tỷ
Căn Hộ 2PN Tháp Maldives Đảo Kim Cương [DIS-MA2BTWFV]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 88 m²
 • 6.5 Tỷ
Căn hộ 2PN Đông Nam view sông Sài Gòn [DIS-BO2BZENN]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 91 m²
 • 6.5 Tỷ
Căn hộ 2PN Tháp Maldives Đảo Kim Cương [DIS-MA2AZETH]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 89 m²
 • 6.55 Tỷ
Căn hộ 2PN Tháp Bahamas Đảo Kim Cương [DIS-BA2DTWSX]

104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

 • 2
 • 89 m²
 • 7 Tỷ